Effektevaluering af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien

DEFACTUM og COWI evaluerede i perioden 2015-2018 et forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien.

Forsøg med Bæltefri afdelinger var en del af satspuljeaftalen 2014-17 og en udmøntning af en af anbefalingerne fra Regeringens psykiatriudvalg i 2013. Folketinget afsatte 73,6 millioner kroner fra satspuljeaftalen til forsøget. Satspuljen blev opslået 14. juni 2014 med ansøgningsfrist 11. august. Alle regioner søgte om at få del i pengene. Seks regionale projekter fik tilsagn om i alt 70 millioner kroner.

Deltagerne var Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Glostrups afsnit 809 og 811 i Hvidovre fra Region Hovedstadens Psykiatri, N6 i Klinik Nord i Brønderslev fra Psykiatrien i Region Nordjylland, P4 i AUH Risskov fra Region Midtjylland, Afsnit 61/63 i Aabenraa fra Region Syddanmark og SL-3 og SL-4 i Slagelse, Psykiatrien Vest fra Region Sjælland.

Sundhedsstyrelsen administrerede puljen, havde den nationale projektledelse og gav - efter offentligt udbud - evalueringsopgaven til DEFACTUM og COWI. Forsøget løb frem til udgangen af 2017. Midtvejsevaluering blev gennemført i 2016. Slutevalueringen blev afrapporteret i 2018.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017
Samarbejdspartnere COWI A/S

Projektleder

Anders Erik Nørbæk

Projektmedarbejdere