Evaluering af Familie-FOKUS

Over de næste tre år (2016-2018) gennemfører specialområderne Kommunikation og Undervisning (SKU) og Specialområdet Udviklingsforstyrrelser og Handicap (UFH) i Region Midtjylland projektet ”Familie-FOKUS. I projektet udvikles og afprøves tre tværfaglige og helhedsorienterede indsatser målrettet familier til børn med uhelbredelige sygdomme. De tre indsatser (henholdsvis familiekurser, familieophold og familieforløb i hjemmet) har alle fokus på hele familien. I projektet gennemføres en virkningsevaluering med det overordnede formål at undersøge virkningen af de tre indsatser, herunder hvilke indsatser der virker for hvilke familier, hvad i indsatserne der virker og hvorfor.

DEFACTUM understøtter projekt Familie-Fokus med følgende aktiviteter:
- Rådgivning til projektleder Tina Frederiksen.
- Udvikling af spørgeskemaundersøgelse
- Rådgivning om organisering af dataindsamling
- Kvalitetssikring af data og afrapportering
- Udvikling og gennemførelse af auditundersøgelse.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018

Projektleder

Projektmedarbejdere