Sundhedsøkonomisk analyse af patienter med gigt- og rygsygdom og multisygdom

Som en fælles betegnelse er gigt- og rygsygdom en af de mest udbredte kroniske sygdomme i Danmark, og denne gruppe af sygdomme har store konsekvenser for både patienter og for samfundsøkonomien. Årligt er gigt- og rygsygdom årsag til 16 % af alle nytilkendte førtidspensioner. Herudover er gigt- og rygsygdom ofte forbundet med andre kroniske sygdomme, hvilket betyder, at mange personer med gigt- og rygsygdom har multisygdom.

Både gigt- og rygsygdom og multisygdom er forbundet med store behandlingsomkostninger, og kombinationen af gigt- og rygsygdom og andre kroniske sygdomme formodes at få behandlingsomkostninger til at stige yderligere. Der er dog stadig begrænset viden om omfanget af disse omkostninger, især i en dansk kontekst.

På baggrund af dette ønskes der en analyse af sammenhængen mellem gigt- og rygsygdom og andre kroniske sygdomme, herunder hvilke og hvor mange andre kroniske lidelser patienter med gigt- og rygsygdom har. Desuden ønskes der en analyse af behandlingsomkostninger for patienter med multisygdom med og uden gigt- og rygsygdom samt af behandlingsomkostningerne for patienter med gigt- og rygsygdom med og uden multisygdom.

Projektet er finansieret af Gigtforeningen.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Lone Flarup

Projektmedarbejdere