Stadig Ramt? Et studie af langtidskonsekvenser af vold på arbejdspladsen


Langtidskonsekvenserne af vold på arbejdspladsen er dårligt belyst. Dette forskningsprojekt vil derfor belyse arbejdsrelaterede og sundhedsmæssige konsekvenser af vold på arbejdspladsen i et 10 års perspektiv. Projektet baserer sig på et solidt datamateriale, fra en større spørgeskemaundersøgelse, koblet med relevante registeroplysninger.

Projektet består af to studier. Studie 1 belyser, hvorvidt vold på arbejdspladsen over tid øger risikoen for en svag/manglende arbejdsmarkedstilknytning. Studie 2 belyser, hvorvidt vold på arbejdspladsen over tid forværrer offerets sundhedstilstand. Derudover undersøger begge studier hvilke samfundsgrupper og brancher, som er i risiko for at opleve længerevarende konsekvenser af vold på arbejdet.

Projektet kan bidrage til at fremme samfundets forståelse for voldsofres situation og dermed influere muligheder for støtte og kompensation. Den viden, der skabes om udsatte grupper, kan anvendes til at identificere områder, hvor behovet for tilbud er særligt stort.

Projektet er et underprojekt til Hvordan har du det?-undersøgelserne.
Du kan læse mere om Hvordan har du det? samt de tilhørende underprojekter på hjemmesiden: www.hvordanhardudet.rm.dk
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018