Bruger- og pårørendeundersøgelse på Døgnområdet FBU, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune og CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling gennemfører i efteråret 2015 en bruger- og pårørendeundersøgelse på Døgnområdet FBU.

Undersøgelserne gennemføres efter et fælles koncept for tilfredshedsundersøgelser på det sociale område, der er tilpasset de enkelte områder og brugergrupper. Det anvendte undersøgelseskoncept fungerer først og fremmest som et screeningsredskab, der sikrer hurtige, repræsentative tilbagemeldinger fra brugere og pårørende på udvalgte tilfredshedsindikatorer.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Jon Hadsund