Kvalitativ undersøgelse: lænderyg-holdforløb på Ortopædisk GenoptræningsCenter, Aarhus Kommune

Ortopædisk GenoptræningsCenter (OGC) er ét af Aarhus Kommunes tilbud for borgere med uspecifikke rygsmerter. På OGC tilbydes blandt andet holdforløb for borgere med lænderygproblematikker.
Med undersøgelsen ønskes øget viden om målsætningsdelen af holdforløbet, og borgeres og medarbejderes oplevelse af, hvilken forskel, forløbet skaber for borgeren. I den kvalitative undersøgelse indgår interviews med borgere, observation til målsamtaler, fokusgruppeinterview med medarbejdere, samt deltagerobservation på to forskellige lænderyghold. Resultaterne af undersøgelsen skal indgå som del af OGC ’s løbende læring og refleksion af egen indsats, samt som del af Forskning & Udviklings erfaringsopsamling omkring målsætning i forskellige slags rehabiliteringsforløb.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016
Samarbejdspartnere Aarhus Kommune

Projektleder