Barometer for læger og sygeplejersker

Formålet med undersøgelsen er at belyse hospitalsansatte læger og sygeplejerskers holdning og adfærd i forhold til patientinddragelse. Undersøgelsen har fokus på den udøvede praksis, der har betydning for de fagprofessionelles forudsætninger og holdninger til inddragelse af patienter. Undersøgelsen giver dermed et indblik i vilkår, der kan have betydning for udførelse af patientinddragelse i praksis. Ligeledes giver undersøgelsen et bud på deltagernes vurdering af effekt for patienterne, barrierer for patientinddragelse og bud på behov for ændringer i praksis.

Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 2001 læger og 2002 sygeplejersker.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder