TRYG via kommunikation

Baggrund:
Det at kommunikere er andet og mere end at kunne give udtryk for et ja eller et nej. Intuberede patienter på intensivafdelinger har i meget begrænset omfang mulighed for at kommunikere. Som oftest er deres eneste kommunikationsform gestik. Patienternes manglende kommunikative kompetence vil ofte føre til vrede, angst og frustration grundet den manglende mulighed for at kunne kommunikere verbalt. Såvel følelserne som det manglende talesprog kan meget nemt medføre nedsat deltagelse i eget behandlingsforløb og rehabilitering.

Der er påvist en sammenhæng mellem det at have kommunikative vanskeligheder og udviklingen af en depression. Udvikling af en depression eller depressive tanker kan have en negativ indflydelse på sygdomsforløbet og derved indlæggelsestiden. Derfor er det vigtigt, at intuberede patienter får tilstrækkelig hjælp til kommunikation. Inddragelsen af kommunikationsløsninger kan muligvis bedre sygdomsforløbet samt indlæggelsestiden.

ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikation) er ikke et sprog eller en bestemt kommunikationsløsning, men en udtryksform og handler om alt det, der kan støtte mennesker i at kommunikere, når talesproget er mistet. ASK kan være med til at systematisere og organisere den spørgeteknik, som forskellige fagpersoner benytter, så patienten mødes på samme måde hver gang.
Når en person ikke har et verbalt sprog, er det vigtigt at kunne udtrykke sig på en anden måde. Det kan fx være: lyd, blikretning, gestik, mimik, berøring og tegn, men det kan også være kommunikationsformer såsom udpegning af symboler, tekst eller anvendelse af mere hjælpemiddelbaserede udtryksmåder som fx:
- Fotos, konkrete eller illustrative symboler
- Brug af kommunikationstavler eller kommunikationsbøger
- Talemaskine/-computer med symboler, bogstaver eller ordvalg

Formål:
Formålet er at udarbejde et videnskabeligt videngrundlag for anvendelsen af ASK herunder:
a) Analysere, beskrive og fortolke de personalets oplevelse af og perspektiv på kommunikationen ved hjælp af ASK med patienter uden funktionelt talesprog
b) Identificere udfordringer og eventuelle barrierer for en effektiv kommunikation og ASK med patienter uden funktionelt talesprog.

Design og metode:
Tilgangen er kvalitativ og placerer sig inden for en sociologisk videnskabstradition med symbolsk interaktionisme som rammeværk. Data generes på baggrund af deltagerobservationer og interviews.

Finansiering:
TRYG fonden

Eksterne samarbejdspartnere:
Intensiv afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Syghus
Intensiv afdeling, Hospitalsenheden Horsens
Intensiv afdeling, Regionshospitalet Viborg
Intensiv afdeling, Regionshospitalet Randers
Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Viborg

Projektleder:
Maiken Bjerre Sørensen, Teknologi i Praksis - Projektet
Charlotte Handberg - Forskning


Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016
Samarbejdspartnere Teknolog i praksis

Projektleder

Charlotte Handberg