Evaluering af Holmstrupgårds Frivillighus

I samarbejde med Brabrand Boligforening har Holmstrupgårds udslusningsenhed Bogruppen etableret et Frivillighus i tilknytning til døgntilbuddets eksisterende Frivillignetværk og med en fysisk placering i forbindelse med boligafdelingen Odinsgård. En central tanke bag aktiviteterne i Frivillighuset er, at "nabofrivillige" fra Odinsgård og andre boligområder kan bidrage til at skabe en kvalificeret, socialt støttende ramme om psykisk sårbare unges overgang til inklusion i almensamfundet gennem egen bolig, arbejde, uddannelse og fritidsliv. Evalueringsundersøgelsen belyser og vurderer innovationsprojektet via metode- og indsatsbeskrivelse samt dokumentation af implementeringserfaringer og resultater for målgrupperne.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder