LUP Somatik, regional del 2015

Den årlige spørgeskemaundersøgelse sætter fokus på patienternes oplevelser på de somatiske hospitaler i Region Midtjylland og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet.

Formålet for undersøgelsen er overordnet set at
- give input til arbejdet med kvalitetsforbedringer ved at identificere indsatsområder,
- identificere forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer gennem sammenligning på tværs af afdelinger, sygehuse og regioner,
- gøre det muligt at følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Projektmedarbejdere