Kortlægning af sikkerhedsprocedurer på dag- og døgntilbud i Vejle Kommune

Projektet er iværksat af Vejle Kommune, der ønsker at rette særligt fokus på sikkerhedsarbejdet på de tilbud i kommunen, hvor arbejdet med borgerne implicerer sikkerhedsproblemstillinger. Projektet omfatter to af kommunens tilbud, hvor problemstillingen med risikobetonede episoder er særligt relevant. Det drejer sig om tilbuddene De 2 Gårde og Vejle Misbrugscenter. Projektets formål er overordnet at kortlægge eksisterende sikkerhedsprocedurer og –foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller afbøde magtanvendelser og voldsepisoder. Projektet skal indfri tre delmål: - kortlægge eksisterende sikkerhedsprocedurer og -foranstaltninger på tilbuddene i forhold til dels at forebygge, dels at afbøde magtanvendelser og voldsepisoder, - Undersøge hvordan arbejdet med at forebygge og afbøde risikobetonede situationer foregår i praksis, - Komme med anbefalinger til tilbuddenes videre arbejde med at forebygge og afbøde voldsepisoder og magtanvendelser. Kortlægningen skal kvalificere og danne afsæt for det videre arbejde med at sikre tilstrækkelige sikkerhedsprocedurer på dag- og døgntilbud i kommunen.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Karen Nørskov Jensen