Kvalitetsaudit af VISOs specialistydelser

Socialstyrelsen og Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation VISO har haft et mangeårigt samarbejde med DEFACTUM og det tidligere CFK om løbende kvalitetsaudit af de specialistydelser, VISO tilbyder kommunerne.

DEFACTUM har gennem en årrække arbejdet med at anvende, udvikle og undervise i den casebaserede auditmetode. DEFACTUMs udgave af auditmetoden udgør en særlig metodisk ramme, som ved hjælp af en række virkemidler sikrer en grundig og nuanceret undersøgelse af fagpraksis med henblik på udvikling af denne.

I det aktuelle projekt er udviklet en auditmodel gennem en række afprøvninger af metoden. Audit resulterer i en dybdegående evaluering og kvalitetssikring af udvalgte specialistydelsesforløb som en del af VISOs samlede kvalitetssikringsstrategi.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Projektmedarbejdere