Evaluering af satspuljen: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser

CFK har i samarbejde med Epinion vundet Sundhedsstyrelsens udbud på evaluering af satspuljen: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser.
Satspuljens overordnede formål er at fremme sundhed, trivsel og netværksdannelse samt at forebygge somatisk sygdom, ensomhed og selvmord hos mennesker med psykiske lidelser. Derudover skal de udvalgte lokale projekter bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed og til afstigmatisering af mennesker med psykiske lidelser. 8 forskellige projekter afprøver i perioden 2015-2017 metoder, der skal understøtte puljens formål.
CFK fungerer som underleverandør på evalueringsopgaven, og skal gennemføre de indledende workshops med projekterne med henblik på udarbejdelse af projektspecifikke indsatsteorier, som fungerer som afsæt for den målrettede evaluering af de enkelte projekter.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015
Samarbejdspartnere Epinion

Projektleder

Mett Marri Lægsgaard

Projektmedarbejdere