Evaluering af Bobb (Bedsteforældre og BørneBørn) – støtte til nært relaterede psykisk syge

I perioden 2012-2016 evaluerer CFK et gruppeforløb målrettet børnebørn, bedsteforældre og reservebedsteforældre – fokus er på børnenes trivsel i familier med psykisk sygdom.
Via psykoedukation lærer deltagerne at kunne hjælpe de udsatte børn. Projektet skal bygge bro mellem generationer og hjælpe udsatte børn på helt nye måder, idet gruppetilbuddet er det første af sin slags i Danmark.

Evalueringsdesignet bygger på CFKs mangeårige erfaringer med dokumentation af gruppetilbud. Evalueringen tager afsæt i programteori og omfatter løbende målinger af bedsteforældre og børnebørns udvikling som følge af indsatsen. Projektet er finansieret af satspuljemidler.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Projektmedarbejdere