Resultatdokumentation på forsorgshjem

CFK bistår en række forsorgshjem med løbende resultatdokumentation af borgere på de enkelte forsorgshjem. Ved hjælp af validerede screeningsskemaer vurderes borgerne løbende. Dokumentationen foregår elektronisk, og CFK sammenfatter resultaterne, ligesom vi bistår med rådgivning om kvalitetsudvikling på baggrund af dokumentationen.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015
Samarbejdspartnere Diverse forsorgshjem
Finansiering Diverse forsorgshjem

Projektleder

Anders Erik Nørbæk

Projektmedarbejdere