Rapportering af spørgsmål om social kapital på Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Midt ønsker at få nogle af spørgsmålene fra TULE rapporteret selvstændig på sin egen måde, da de skal arbejde med social kapital. Der laves en selvstændig rapport til alle enhederne på Hospitalsenhed Midt.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015
Samarbejdspartnere Hospitalsenhed Midt

Projektleder