Metodeudvikling, modelklargørelse og opkvalificering vedr. forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger

DEFACTUM løser en udbudsopgave for Socialstyrelsen, som rummer et metodeudviklings-, implementerings- og afprøvningsaspekt. De mest veldokumenterede metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger skal identificeres, udvælges og dokumenteres med implementering og afprøvning i et antal samarbejdskommuner for øje. Projektet skal dernæst sikre, at implementeringen forberedes bedst muligt i projektkommunerne, således at der skabes gode faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for en udbytterig afprøvning af hver enkelt metode. Implementeringen skal sidenhen følges og understøttes som led i opgaveløsningen, således at det bliver muligt at foretage en vidensbaseret justering af de afprøvede metoder med henblik på formidling og eventuelt yderligere udbredelse i interesserede kommuner.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017
Samarbejdspartnere Socialstyrelsen

Projektleder

Anders Erik Nørbæk

Projektmedarbejdere