Handleplaner i Fredericia Kommune

Voksenservice i Fredericia Kommune ønsker at gennemføre et udviklingsprojekt med fokus på sammenhængen mellem myndighedshandleplaner og tilbudsniveauets indsatsplaner. Gennem bedre viden om styrkeområder såvel som udviklingsbehov i det nuværende planbaserede samarbejde ønsker kommunen at skabe en habiliterende indsats, som er tilpasset den enkelte borgers situation, ønsker og behov. Handleplanerne skal samtidig understøtte tydelig progression hen imod de i fællesskab fastsatte mål. Projektet er opdelt i tre faser med fokus på henholdsvis opdatering af rammer for og indhold af handle og indsatsplaner; på implementering og evaluering af det opdaterede handleplanskoncept; og på styrket dokumentation og gennemsigtighed i det fælles handleplansbaserede arbejde med værdiskabelse.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Projektmedarbejdere