Brugerundersøgelse på Boområdet, SUV og VH

Aarhus Kommune og CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling gennemfører i efteråret 2014 en brugerundersøgelse på Boområdet, SUV og VH.

Undersøgelserne gennemføres efter et fælles koncept for tilfredshedsundersøgelser på det sociale område, der er tilpasset de enkelte områder og brugergrupper. Det anvendte undersøgelseskonceptet fungerer først og fremmest som et screeningsredskab, der sikre hurtige, repræsentative tilbagemeldinger fra brugere og pårørende på udvalgte tilfredshedsindikatorer.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015
Samarbejdspartnere CSU, Aarhus Kommune
Finansiering CSU, Aarhus Kommune

Projektleder

Jon Hadsund