Evaluering af: Styrket indsats for den ældre medicinske patient – forløbskoordination

Evalueringen skal opfylde projekternes overordnede formål, nemlig at bidrage med en systematisk viden om, hvordan forløbene for denne særlige gruppe af patienter bedst tilrettelægges og hvilke indsatser, der med fordel kan udbredes. (Sundhedsaftalen 2015-2018, side 82).

I Region Midtjylland er valgt en tilgang som bygger på triple aim, hvorved evalueringen skal forholde sig til, hvorvidt projekterne lever op til følgende tre delformål:

1) Høj patientoplevet og faglig kvalitet
2) Fremme sundhedstilstanden
3) Reducere de samlede sundhedsomkostningerne pr. borger

Derudover skal evalueringen afprøve metoder til at undersøge borgernes oplevelser, kvaliteten, omkostningerne og sundhedstilstanden.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Projektmedarbejdere