Måling af telemedicinsk indsats i Region Midtjylland

Telemedicinsk sårvurdering for diabetiske fodsår og venøse bensår skal implementeres i perioden 1. september 2013 til 31. august 2015 som en del af Den Nationale Handleplan for Udbredelse af Telemedicin. Baggrunden for at afholde audits er et ønske om at undersøge, hvorvidt sundhedspersonalet følger de gældende samarbejdsaftaler på området og hvordan PlejeNet bruges som et understøttende kommunikationsredskab på tværs af faggrupper og sektorer i forhold til behandling af sår.

CFK udarbejder et katalog baseret på audits afholdt indenfor telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland. Læringsperspektiver og forslag til mulige forbedringsområder vil fremgå.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015
Finansiering Center for Telemedicin, Region Midtjylland

Projektleder

Projektmedarbejdere