Evaluering af SINDs netværksgrupper

CFK gennemfører en evaluering af SINDs Pårørendeforenings netværksgrupper. Grupperne henvender sig til forældre, der har børn med psykisk sygdom.

Evalueringen indeholder en kvalitativ interviewundersøgelse blandt udvalgte forældre samt en før- og eftermåling af gruppedeltagernes fysiske og psykiske belastningsgrad, udvikling i sociale relationer, tilknytning til arbejdsmarkedet og opfattelse af samarbejdet med offentlige myndigheder.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder