Det Sociale Indikatorprogram for voksne på sociale tilbud (SIP-socialpsykiatri og SIP-hjerneskade)

SIP er et redskab til tilbuddet, som ved hjælp af spørgeskemaer dokumenterer resultater i forhold til borgerne, og giver mulighed for at følge op på disse resultater over tid. SIP giver både viden om den enkelte borgers udvikling og et samlet overblik over resultaterne i forhold til den samlede gruppe af borgere. Samtidig er der mulighed for at lære af erfaringerne fra andre sociale tilbud – og lade de andre lære af jeres erfaringer.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder

Anders Erik Nørbæk

Projektmedarbejdere