Brugernes oplevelse af Præhospitalet

I forbindelse med akkrediteringen og det løbende arbejde med kvalitetsudvikling af den præhospitale service gennemfører CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i efteråret 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt Præhospitalets brugere. Undersøgelsen er en gentagelse af undersøgelsen, der blev gennemført i 2012 i forbindelse med den første akkrediteringsrunde, og resultaterne fra de to undersøgelser er således sammenlignelige. I Region Nordjylland er der i 2013 gennemført en tilsvarende undersøgelse efter samme undersøgelseskoncept.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015
Samarbejdspartnere Præhospitalet

Projektleder

Jon Hadsund

Projektmedarbejdere