Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen

- en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst

Patienter, der udebliver fra aftaler i sygehusvæsenet opleves som et væsentligt problem på afdelingerne. Udeblivelser gør det vanskeligt at planlægge og anvende resurserne optimalt.

Gebyrer har gennem flere år været foreslået som hjælp til at motivere patienter til at melde afbud, hvis de ikke kan komme til en aftale. Men der er meget lidt viden om effekten og om det kan have utilsigtede negative konsekvenser.

Derfor gennemføres nu et nationalt forskningsprojekt, der skal afklare fordele og ulemper ved at indføre gebyr ved udeblivelse i forbindelse med elektive, ambulante besøg i det offentlige sygehusvæsen i Danmark.

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland leder forskningsprojektet, som gennemføres i et samarbejde med KORA- Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Bag projektet står Danske Regioner i form af Den Regionale Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og det indgår i økonomiaftalen for 2013 mellem Danske Regioner og Regeringen. 
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Ulla Væggemose

Projektmedarbejdere