Forretningsudvikling i RM-specialområdet Socialpsykiatri Børn og Unge (SBU)

Region Midtjyllands specialområde for børn og unge med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder (SBU) har oplevet en markant ændring i kommunernes efterspørgsel på specialområdets ydelser over de senere år. Ledelsen i SBU og i driftsfunktionen Psykiatri og Social ønsker at sætte en offensiv, fremadrettet dagsorden med fokus på at styrke SBU som samlet forretningsenhed. Projektet sigter på at yde processtøtte til SBU's arbejde med forretningsudvikling i dialog med centrale repræsentanter for SBU's kunder i kommunerne.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder