MoEva – Monitorering og Evaluering af Patientuddannelser

DEFACTUM har udviklet et værktøj til monitorering og evaluering af patientuddannelser og sundhedstilbud i kommuner og på hospitaler.

MoEva kan anvendes til patientuddannelse i forbindelse med kronisk sygdom, men kan også anvendes blandt ikke-syge borger i forbindelse med andre typer af forløb, hvor det er vigtigt at kunne monitorere og evaluere indsatsen.

Formålet med MoEva er:

- At indsamle standardiserede og sammenlignelige data fra patientuddannelsesforløb i kommuner og hospitaler til brug ved monitorering og evaluering af indsatsen
- At indsamle data på tværs af sygdomsspecifikke og generelle patientuddannelser.
- At indsamle data, som kan sammenholdes med data fra sundhedsprofilen "Hvordan har du det?", så det er muligt at sammenligne resultaterne med baggrundsbefolkningen og målgruppen på kommunalt, regionalt og nationalt niveau.

Hensigten med MoEva er at skabe viden og evidens i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Du kan læse mere om MoEva på projektets hjemmeside.

Link til ekstern projekthjemmeside