Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser. Implementerings- og effektevaluering af Social Færdighedstræning og Åben Dialog

Evalueringsopgaven udspringer af 19M-puljen, der for 2013-2016 har fokus på at løfte kvaliteten i den kommunale sociale indsats overfor målgruppen af borgere med svære psykiske lidelser. Fem kommuner afprøver Åben Dialog og ni kommuner afprøver Social Færdighedstræning.

Evalueringens formål er at dokumentere:
- Hvilken effekt de to metoder har i forhold til de borgere, der har gennemført forløbene
- Hvilke forudsætninger der skal indfries for at sikre en vellykket implementering
- Økonomiske konsekvenser af de afprøvede metoder.

Effekten af Social Færdighedstræning undersøges ved hjælp af et randomiseret kontrolleret forsøg, mens effektevalueringen af Åben Dialog vil bygge på principperne for Contribution Analysis (tilvækstanalyse). Implementeringsevalueringen består af en analyse af kontekstfaktorer og fidelitet. Evalueringsopgaven indebærer også en økonomisk analyse af de økonomiske konsekvenser af de to metoder.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016