Validering af spørgeskema

Formål
Formålet er i en dansk arbejdsmiljøkontekst at validere tre internationalt udviklede spørgeskemaer til brug i forbindelse med sygemeldte medarbejderes tilbagevenden til arbejde.

Redskaberne kan fremadrettet anvendes ved:
- vurdering af muligheder for tilbagevenden til arbejde
- undersøgelse af effekten af indsatser rettet mod sygemeldtes tilbagevenden til arbejde og forebyggelse af gentagen sygemelding
- internationale sammenligninger

Screeningsredskabet ”Arbejdsfunktionsevne” kan anvendes efter tilbagevenden til arbejde af arbejdsgivere og arbejdsmiljøprofessionelle.
Redskaberne ”Parathed” og ”Muligheder for tilbagevenden” kan anvendes både under sygefravær og efter tilbagevenden til arbejde.
Metode
Validering af de danske redskaber er planlagt gennemført ifølge standard retningslinjer i seks trin:
1. Oversættelse
2. Syntese
3. Tilbageoversættelse
4. Ekspertgennemgang
5. Afprøvning og formulering af endelig version
6. Kohorteundersøgelse af reliabilitet og validitet

Endelige oversættelser af de tre spørgeskemaer foreligger på CFK og MarselisborgCentrets hjemmeside.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Anne-Mette Hedeager Momsen

Projektmedarbejdere