Evaluering - Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2010 er der afsat midler til udvikling og afprøvning af en konkret metode til behandling og opfølgning af personer med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb. Formålet er at give adgang til den rette og virksomme behandling og opfølgning, således at følgevirkningerne af overgrebet kan bearbejdes og risikoen for nye overgreb kan minimeres.

Projektet forløber i tre overordnede faser:
• Kortlægning og metodeudvikling
• Metodeafprøvning og vidensberedskab
• Lancering og formidling af metode, behandlingsmuligheder og vidensberedskab

Rambøll er evaluator på opgaven i samarbejde med CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, der har til opgave at gennemføre faglig auditering, som led i et udviklings- og læringsunderstøttende evalueringsdesign.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder