Sammenhængende forløb i Skanderborg

Skanderborg Kommune har taget kontakt til CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling fordi, de ønsker at gennemføre projektet Sammenhængende Forløb i Skanderborg. Således samarbejder CFK og Skanderborg Kommune om at skabe grundlag for en koordineret og sammenhængende indsats for borgere med psykiatriske vanskeligheder og/eller sammensatte problemstillinger i alderen 15-29 år.

Projektets formål er dermed at sikre, at borgere med behov for træning, kompensation eller støtte fra kommunen får en koordineret og sammenhængende indsats på tværs af kommunens fagområder. For at opnå dette udvikles og implementeres funktionen som koordinerende sagsbehandler og procesredskabet fælles indsatsplan på tværs af kommunens fagsekretariater for; Børn og Unge, Ældre og Handicap og Beskæftigelse og Sundhed.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Projektmedarbejdere