Funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og rehabiliteringsforløb hos hoftebrudspatienter over 65 år

Ph.d.-projektet undersøger gennem tre studier funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og rehabiliteringsforløb hos patienter over 65 år opereret for hoftebrud med henblik på at optimere rehabiliteringsindsatsen.

Projektet gennemføres i Geriatrisk-ortopædkirurgisk team og det akutte traumeafsnit E4 på Aarhus Universitetshospital samt på Frederiksbjerg Lokalcentre i Aarhus Kommune. Projektet dokumenterer, hvordan den teoretiske forståelse af rehabilitering baseret på ICF og Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet kan generere ny viden og erkendelse af de faktorer, som influerer på patienternes liv.

Projektet skaber et videnskabeligt grundlag og en fælles terminologi for forståelse, undersøgelse og beskrivelse af patientgruppens helbred og helbredsrelaterede tilstande. Grundlaget og terminologien kan anvendes til at bedømme og optimere rehabiliteringsindsatsen, så patienterne opnår at mestre hverdagslivet på trods af funktionsnedsættelser.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016
Samarbejdspartnere Geriatrisk Afdeling, Aarhus universitet Sundhed og Velfærd, Aarhus Kommune Health, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed, Sektion for sygepleje og Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Aarhus Universitet
Finansiering Folkesundhed i Midten

Projektleder

Monica Milter Ehlers