Construction Genetic Narratives in a Cross-Cultural Perspective


I takt med en øget global forskning og udveksling af viden i sundhedssystemer indenfor det Human Genetiske felt er formålet med denne ph.d. at se nærmere på, hvordan sundhedsprofessionelle og patienter i risiko for arvelig cancer, skaber mening ud genetisk information og fænomenet ’genetisk risiko for sygdom’ på et lokalt plan. Projektet er komparativt, og gennem et feltarbejde blandt patienter og sundhedsprofessionelle på henholdsvis et dansk og et kinesisk hospital der tilbyder genetisk rådgivning og testning for risiko for arvelig cancer, ønsker denne ph.d. at kaste et antropologisk lys over lokale konteksters betydning for udfoldelsen af en ellers global genetisk vidensproduktion.

Projektet har til formål at generere viden for både samfund og sundhedssystem om, hvordan ’mening ud af gener’ bliver skabt gennem forhandlinger I sundhedssystemet mellem sundhedsprofessionel og patient. Sigtet er at skabe en dybere forståelse af brugen af genetiske informationer i sundhedssystemet, og dermed bidrage til den videre udvikling indenfor dette felt i fremtiden.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder