Kortlægning og analyse af monitorering som forebyggelsesredskab

I samarbejde med en række eksterne parter har CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling gennemført en kortlægning og analyse af erfaringerne med en monitoreringsform, som kombinerer forskellige typer data vedrørende fx demografi, sundhedsforhold, sociale forhold, beskæftigelse osv. Projektet har især fokus på de danske kommuners erfaringer og udviklingsplaner. Projektet afsluttes med en rapport og en invitation til et seminar i september 2014. Både rapporten og seminaret henvender sig i første række til kommunale og øvrige fagfolk, der arbejder med eller har interesse for monitorering som socialfagligt forebyggelsesredskab.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2014

Projektleder

Projektmedarbejdere

Pernille Pedersen

+45 7841 4439 / +45 2447 0964

pelped@rm.dk

Finn Breinholt Larsen

+45 7841 4331 / +45 2273 0252

finlar@rm.dk