Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte

CFK har evalueret Projekt Virtuel Bostøtte. Her er Aarhus, Randers, Viborg, Herning og Favrskov kommuner gået sammen med SIND om at afprøve brug af virtuelle teknologier inden for bostøtteområdet. Konkret er der i projektet blevet afprøvet bostøtte via webcamsamtaler og støttende applikationer til smartphones og tablets samt peerstøtte.
Projektet er finansieret af TrygFonden med næsten 2 millioner, og Center for Innovation og Metodeudvikling (Metodecentret) har finansieret evalueringen af projektet. Evalueringen har fokus på brugernes oplevelse af den virtuelle bostøtte, men ser også på personalets oplevelse af de virtuelle redskaber i arbejdet med brugerne og de ressourcemæssige aspekter af den virtuelle bostøtte.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Projektmedarbejdere