Værdiskabelse i praksis. Udviklingsprojekt i Voksenservice, Fredericia Kommune

Morten Greve
Siden starten af 2015 har Voksenservice i Fredericia Kommune arbejdet med at udvikle og implementere en samlet strategi for afdelingen med fokus på værdiskabelse for og med borgerne. Værdiskabelsesorientering indebærer, at det ikke er nok at tilrettelægge indsatsen for den enkelte ud fra viden om givne tiltags gennemsnitseffekter for brede målgrupper. Kun ud fra solid viden om den enkeltes behov, ressourcer, dagligdag, livsmål og drømme nu og her kan man vurdere, om en given indsats vil skabe maksimal borgerværdi i det konkrete tilfælde. Denne erfaringsopsamling vedrører et udviklingsprojekt med sigte på nytænkning af konkret indsats i et værdiskabelsesperspektiv. I perioden fra december 2017 til april 2018 har to af afdelingens arbejdspladser – Team Ekstern og Støttecenter Solglimt – arbejdet med nyudvikling af hjemmevejledningen. Konkret har projektgruppen arbejdet med indhold og potentiale i en gruppebaseret tilgang til hjemmevejledning for døve henholdsvis udviklingshæmmede borgere. Der er tale om en væsentlig nyskabelse i forhold til den normale tilgang, som overvejende er baseret på én-til-én-bostøtte i borgerens hjem. Erfaringsopsamlingen belyser projektets indhold, forløb og yderst positive foreløbige resultater.

Link til projektet bag publikationen

Download Erfaringsopsamling_juni_2018.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 20 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve