DEFACTUM har et Videnspanel med mellem fem og syv brugerkonsulenter, der har personlig erfaring som patient, borger eller pårørende på social- eller / og/eller sundhedsområdet.

Formålet med Videnspanelet er at sikre, patient- og borgerperspektivet indgår i de opgaver, DEFACTUM løser, og at patient- og borgerperspektivet har en høj kvalitet.

Brugerkonsulenterne kan fungere som rådgivere og sparringspartnere samt være aktive projektmedarbejdere og formidlere. Ønsket er bl.a., at den personlige erfaring giver et bredere patient- og borgerperspektiv.

Brugerkonsulenter i Videnspanelet kan eksempelvis være med til:

  • at udvikle bredere opfattelser af resultat og procesmål i et projekt
  • at identificere relevante temaer og problemstillinger i en opgave
  • at foretage prioritering af temaer og problemstillinger
  • at rådgive om hvilke projekter/delprojekter, der kan søges støtte til
  • at rådgive i forhold til projektgennemførelsen
  • projektgennemførelsen
  • at gennemføre evalueringer
  • at blive involveret i analyse og fortolkninger af projektresultater
  • at formidle resultater at et projekt
  • at være reviewere af en artikel, før den offentliggøres

Derudover kan brugerkonsulenterne have ideer til nye projekter, og i samarbejde med konsulenter i DEFACTUM udarbejde projektbeskrivelser m.v.

Videnspanelet mødes en gang hvert halve år. På mødet opsamles erfaringer i forhold til opgaveløsninger, og samarbejdet mellem DEFACTUM og Videnspanelet.

Videnspanelets deltagere er tilknyttet DEFACTUM som individuelle brugerkonsulenter og repræsenterer ikke formelle interessegrupper eller patientorganisationer.

Billede af Rene Buch Nielsen
Rene Buch Nielsen
Tlf.: 2046 3242
Mail: rennie@rm.dk

Kontakt DEFACTUMs brugerkonsulenter

Tlf.: 7841 4035
Mail: sundhed.videnspanel@rm.dk

Lene Lau

Per Jacobsen

Thomas Høj Jørgensen