DEFACTUM har et Videnspanel med mellem fem og syv brugerkonsulenter, der har personlig erfaring som patient, borger eller pårørende på social- eller / og/eller sundhedsområdet.

Formålet med Videnspanelet er at sikre, patient- og borgerperspektivet indgår i de opgaver, DEFACTUM løser, og at patient- og borgerperspektivet har en høj kvalitet.

Brugerkonsulenterne kan fungere som rådgivere og sparringspartnere samt være aktive projektmedarbejdere og formidlere. Ønsket er bl.a., at den personlige erfaring giver et bredere patient- og borgerperspektiv.

Brugerkonsulenter i Videnspanelet kan eksempelvis være med til:

  • at udvikle bredere opfattelser af resultat og procesmål i et projekt
  • at identificere relevante temaer og problemstillinger i en opgave
  • at foretage prioritering af temaer og problemstillinger
  • at rådgive om hvilke projekter/delprojekter, der kan søges støtte til
  • at rådgive i forhold til projektgennemførelsen
  • projektgennemførelsen
  • at gennemføre evalueringer
  • at blive involveret i analyse og fortolkninger af projektresultater
  • at formidle resultater at et projekt
  • at være reviewere af en artikel, før den offentliggøres

Derudover kan brugerkonsulenterne have ideer til nye projekter, og i samarbejde med konsulenter i DEFACTUM udarbejde projektbeskrivelser m.v.

Videnspanelet mødes en gang hvert halve år. På mødet opsamles erfaringer i forhold til opgaveløsninger, og samarbejdet mellem DEFACTUM og Videnspanelet.

Videnspanelets deltagere er tilknyttet DEFACTUM som individuelle brugerkonsulenter og repræsenterer ikke formelle interessegrupper eller patientorganisationer.