Aarhus Universitets logo

DEFACTUM er tilknyttet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet gennem Sundt samarbejde, og flere af vores medarbejdere er derfor lektorer og censorer. Vores forskning følger samme internationale habilitets- og kvalitetskrav som universitetet.

Samtidig har vi tætte samarbejdsrelationer med Strategisk Kvalitet i Region MidtjyllandMetodecentret og Sekretariatet for Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.