DEFACTUM er tilknyttet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet gennem Sundt samarbejde, og flere af vores medarbejdere er derfor lektorer og censorer. Vores forskning følger samme internationale habilitets- og kvalitetskrav som universitets.

Samtidig har vi tætte samarbejdsrelationer med Strategisk Kvalitet i Region MidtjyllandMetodecentret og SIP-sekretariatet.