Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien

I perioden 2004-2007 deltog 46 psykiatriske sengeafsnit i et landsdækkende netværkssamarbejde. Netværkssamarbejdet var tilrettelagt som et gennembrudsprojekt med fokus på implementering af forbedringstiltag i daglig praksis.

Målet med dette arbejde var blandt andet at minimere behovet for og anvendelsen af tvang i den psykiatriske behandling.

Opsigtsvækkende resultater

Projektet har vist, at det kan lade sig gøre at skabe markante og positive resultater selv på et så vanskeligt område som tvang i psykiatrien - til gavn for både patienter, personale og pårørende. 

Den målrettede indsats betød:

  • Forbedring af patienternes tilfredshed 
  • Den faglige og organisatoriske kvalitet blev forbedret 
  • For mange afsnit lykkedes det at reducere anvendelsen af tvang med 50 %

Højere kvalitet til samme pris!

En undersøgelse som en af de deltagende afdelinger har gennemført har vist, at

”Deltagelse i gennembrudsprojektet har øget kvaliteten af tvangsforanstaltninger uden ændring i resurseforbrug. Reduktion i medicinforbrug indikerer, at effekten rækker ud over kvaliteten af tvangsforanstaltninger. Resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at det er muligt at opnå kvalitetsforbedringer uden øget resurseforbrug”
(Dorthe Tilsted. Ugeskrift for læger 22. maj 2007).

Læs mere om resultater og deltagernes erfaringer:

Se de 6 film om tvang i psykiatrien.
* Rapporterne findes kun elektronisk.