Implementeringsnetværket var initieret og finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og en opfølgning på de nationale projekter om tvang i psykiatrien fra 2004-07.

Formålet var at understøtte psykiatriske afsnit i at implementere kendte og dokumenterede tiltag, der kunne minimere anvendelse af tvang og forbedre kvaliteten af den tvang, der anvendes.

Der deltog i alt 18 forskellige afsnit fra 14 forskellige psykiatriske afdelinger i netværket.

Deltagerne i netværket blev i invitationen til netværket stillet i udsigt, at de kunne opnå kompetence i at arbejde med en metodisk tilgang til implementering og fastholdelse, som bl.a. kunne benyttes i forhold til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. Desuden blev det oplyst, at netværkssamarbejdet gav mulighed for intensiv sparring og vidensdeling med andre klinikere  mulighed for lokal processtøtte til undersøgelse af nuværende praksis, kortlægning af arbejdsprocesser og gennemførelse af en implementeringsproces. Der blev udarbejdet et opdateret og omfattende Idékatalog til projektet, der bygger på tidligere projekterfaringer fra 2004-07, som kan downloades.

Der blev ikke lavet en evalueringsrapport, men udarbejdet en statusbeskrivelse baseret på telefonsamtaler med de deltagende team i juni 2010.

Læs mere:
Invitation til implementeringsnetværk
Statusbeskrivelse
Idékatalog

Marianne 2018 smalt.jpg

Marianne S. Balleby
Tlf.: 2475 9006
Mail: marbal@rm.dk