Regionerne, Sundhedsministeriet og Folketinget har besluttet at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien inden 2020. Specielt er ambitionen at nedbringe anvendelsen af bæltefiksering.

DEFACTUMs arbejde tvang i psykiatrien bygger på mange års nationale opgaver i feltet.

I 2004-2007 var Kvalitetsafdelingen i Århus Amt, Videncenter Gennembrud, nationalt sekretariat for et nationalt kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien. Det var første gang gennembrudsmetodens blev anvendt i Danmark.

I 2010 udarbejdede Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland et opdateret inspirationskatalog og havde projektledelsen for et nationalt implementeringsnetværk, der handlede om at reducere tvang i psykiatrien.

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling var – på vegne af Sundhedsstyrelsen - nationalt sekretariat for et nyt gennembrudsprojekt om ”Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015”.

CFK var medarrangør af konferencen "Ned med tvang" på Nyborg Strand i marts 2015.

I 2015 fik CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og COWI til opgave af effektevaluere satspuljeprojektet ”Forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien”. DEFACTUM arbejder med denne evalueringsopgave frem til 2018 på vegne af Sundhedsstyrelsen.