DEFACTUMs arbejde med tvang i psykiatrien bygger på mange års nationale opgaver på feltet.

Regionerne, Sundhedsministeriet og Folketinget har besluttet at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien inden 2020. Specielt er ambitionen at nedbringe anvendelsen af bæltefiksering.

I 2015-2018 fik DEFACTUM og COWI på vegne af Sundhedsstyrelsen til opgave af effektevaluere satspuljeprojektet ”Forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien”.

Det tidligere CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling var medarrangør af konferencen "Ned med tvang" på Nyborg Strand i marts 2015.

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling var på vegne af Sundhedsstyrelsen nationalt sekretariat for et gennembrudsprojekt om ”Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015”.

I 2010 udarbejdede det daværende Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland et opdateret inspirationskatalog og havde projektledelsen for et nationalt implementeringsnetværk, der handlede om at reducere tvang i psykiatrien.

Tilbage i 2004-2007 var det, der dengang hed Kvalitetsafdelingen i Århus Amt, Videncenter Gennembrud, sekretariat for et nationalt kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien. Det var første gang gennembrudsmetoden blev anvendt i Danmark.