'Stadig Ramt'? er et studie af langtidskonsekvenser af vold på arbejdspladsen.

Mange studier har dokumenteret, at vold på arbejdspladsen kan forårsage fysiske skader, smerter, angst, depression, søvnproblemer og sygemelding i perioden umiddelbart efter overgrebet. Langtidskonsekvenserne af vold på arbejdspladsen er til gengæld dårligt belyst, og der er endnu ikke foretaget større, prospektive, populationsbaserede studier på tværs af forskellige faggrupper, som belyser, hvorvidt vold på arbejdspladsen har konsekvenser for ofrets fremtidige arbejdsmarkedstilknytning og helbredsforhold. Dette er formålet med projekt 'Stadig Ramt?'. Forskningsprojektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Hvorfor er viden om langtidskonsekvenser vigtig?
Viden om langtidskonsekvenserne af vold på arbejdspladsen er afgørende for samfundet og arbejdsmarkedets parter i forhold til at forstå det enkelte voldsoffers situation, herunder muligheder for at opnå støtte og kompensation. Endvidere er denne viden vigtig for udvikling af relevante og kvalificerede indsatser til ofrene. Dertil kommer, at en kortlægning af, hvilke grupper der har en forhøjet risiko for at opleve alvorlige følgevirkninger af vold på arbejdspladsen, er et væsentligt bidrag i forhold til at identificere grupper, hvor behovet for forebyggelse og afhjælpning er særlig stort.

Der mangler relevante studier
Større, prospektive studier kræver, at man kan identificere ofret længe efter overgrebet. Dette er ikke muligt eller meget vanskelig i mange lande, hvor der ikke indsamles detaljerede og valide registeroplysninger til forskningsbrug. I Danmark har vi imidlertid en unik mulighed for at foretage detaljerede studier, hvor offeret følges over tid. Det er tilfældet i projektet 'Stadig Ramt'? hvor en kombination af data fra spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? (fra 2006 og 2010) og registerdata belyser forhold op til 10 år efter overgrebet.