Hvordan går det personer, der har været udsat for vold på arbejdspladsen? Er der en langtidseffekt af hændelsen?

I 2016 påbegyndte DEFACTUM projekt 'Stadig Ramt?', der blev afsluttet i 2018. 

Projekt 'Stadig Ramt?' har til formål at bidrage med ny viden, der kan belyse konsekvenser af arbejdsrelateret vold. Det er tidligere dokumenteret, at vold på arbejdspladsen kan forårsage en lang række fysiske og mentale problemer, men hidtil har vi ikke haft meget viden om, hvilke langtidskonsekvenser der kan opstå som følge af vold på arbejdspladsen.

Projekt 'Stadig Ramt?' har til formål at afdække, hvorvidt vold på arbejdspladsen eksempelvis forårsager, at man mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, samt om volden over tid har indflydelse på ofrets helbred. Dertil har projektet til formål at belyse, hvilke grupper der er i særlig risiko for at opleve langtidskonsekvenser af vold på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget godt 1 mio. kr. til forskningsprojektet.

Ny viden kan hjælpe ofre
Projektets resultater kan ikke kun øge samfundets forståelse for ofrene men samtidig synliggøre, at følgevirkningerne af vold på arbejdspladsen er langvarige. Dermed understreger projektets resultater, at det er vigtigt at sikre en langtidsorienteret indsats til dem, der bliver ramt af vold på arbejdspladsen.

Se resultater.

Læs om baggrund for projektet. 

Læs om forskningsmetode. 

Se hvem der sidder i projektteamet.

 

Hvor kommer data fra?

Stadig Ramt? anvender data fra Region Midtjyllands sundhedsprofil Hvordan har du det? fra 2006, 2010 og 2013.

Data derfra samkøres med relevante registerdata fra 2007-2015.