Forskningens mål er....

at undersøge hvilken betydning lokale kontekster og organisatoriske forandringer i interventionen Sundere liv i socialpsykiatrien har for ansatte såvel som psykiatribrugerne.

Projektbeskrivelse.pdf

Uddybende tekst om metode

 

Forskningsspørgsmål: 

  • Hvilke organisatoriske strukturer under interventionen Sundere liv i socialpsykiatrien, fremmer og hæmmer et udvidet fokus på somatisk sundhed og livsstil?
  • Hvad er omfanget og karakteren af igangsatte forandringer under interventionen – politik, fysiske rammer, regler og aktiviteter?
  • Hvilke ledelsesmæssige og organisatoriske forudsætninger er der for at arbejde med politikker, fysiske rammer, regler og aktiviteter om sundhed?

Deltagere i undersøgelsen:

  • Partnerskabsgruppen i interventionsprojektet Sundere liv i socialpsykiatrien.
  • Socialpsykiatrien i Herning, Holstebro, Syddjurs og Randers kommune.
  • Fire regionale botilbud under Specialområde Socialpsykiatri Voksne, Region Midtjylland. Bostederne: Blåkærgård, Tangkær, Sct. Mikkel og Sønderparken.


Finansiering

Forskningsprojektet er finansieret af Det Obelske Familiefond til udførelse i perionden 1.10.2014 til 30.09.2016.