Forskningens mål er....

at undersøge psykiatribrugeres udbytte af strukturel forebyggelse som tilbudt i interventionen Sundere liv i socialpsykiatrien med henblik på at tilrette sundhedsfremeaktiviteter i socialpsykiatrien og udbrede mest effektive og brugerstøttede metoder. 

Projektbeskrivelse.pdf

Uddybende tekst om metode

 

Forskningsspørgsmål:

  • At undersøge hvordan livsstilsinterventionen Sundere liv i socialpsykiatrien sætter sig spor i brugernes handleplaner og sundhedsmål.
  • At undersøge psykiatribrugeres barrierer, fordele og ambivalens ved livsstilsintervention.
  • At undersøge i hvilket omfang de anvendte strategier i interventionsprojektet Sundere liv i socialpsykiatrien imødekommer brugernes behov.
  • At pege på tiltag og kombinationer af strategier, som vil kunne imødekomme brugernes behov og optimere forebyggelse af livsstilsbetinget somatisk sygdom i socialpsykiatrien.

 Deltagere i undersøgelsen:

  • Partnerskabsgruppen i interventionsprojektet Sundere liv i socialpsykiatrien.
  • Socialpsykiatrien i Herning, Holstebro, Syddjurs og Randers kommune.
  • Fire regionale botilbud under Specialområde Socialpsykiatri Voksne, Region Midtjylland. Bostederne: Blåkærgård, Tangkær, Sct. Mikkel og Sønderparken.

Finansiering

Forskningsprojektet er finansieret af Det Obelske familiefond.