Muttisyg.pngStadig flere danskere lider af flere sygdomme. Foto Sharon McCutcheon, Unsplash

Multisygdom og ulighed i det behandlende sundhedsvæsen
Projektet har til hensigt at undersøge sygdomsbyrde og behandlingsbyrde blandt multisyge. Ved en kvalitativ undersøgelse følges patienterne i deres hverdag og kontakt med sundhedsvæsenet gennem et halvt år.

Forebyggelse af Multisygdom blandt sårbare mennesker med kronisk sygdom
Der er udviklet et koncept for praktisk/teoretisk funderet sundhedsfremme og forebyggelse for sårbare grupper i tæt samarbejde mellem Livsstilscafemedarbejdere og psykiatrimedarbejdere. 

Sundere liv i Socialpsykiatrien
Praksisforandringer der støtter sund mad, bevægelse og røgfrie miljøer
Projektets overordnede mål er at fremme sundheden blandt psykisk syge i socialpsykiatriske tilbud samt at forebygge udvikling af nye kroniske livsstilsbetingede sygdomme.

Effekt af intervention og imødekommelse af psykiatribrugeres behov Sundere liv i socialpsykiatrien
Forskningens formål er at undersøge psykiatribrugeres udbytte af strukturel forebyggelse som tilbudt i interventionen Sundere liv i socialpsykiatrien med henblik på at tilrette sundhedsfremmeaktiviteter i socialpsykiatrien og udbrede mes effektive og bruger støttede metoder.

Forskning i organisationens betydning for livsstilsændring ved interventionen Sundere liv i socialpsykiatrien
Forskningens mål er at undersøge hvilken betydning lokale kontekster og organisatoriske forandringer i interventionen Sundere liv i socialpsykiatrien har for ansatte såvel som psykiatribrugere.