billede af en hånd med brikker i håndfladenStadig flere danskere lider af flere sygdomme. Foto Sharon McCutcheon, Unsplash.

Multisygdom og ulighed i det behandlende sundhedsvæsen

Projektet har til hensigt at undersøge sygdomsbyrde og behandlingsbyrde blandt multisyge. Ved en kvalitativ undersøgelse følges patienterne i deres hverdag og kontakt med sundhedsvæsenet gennem et halvt år.


Forebyggelse af Multisygdom blandt sårbare mennesker med kronisk sygdom

Der er udviklet et koncept for praktisk/teoretisk funderet sundhedsfremme og forebyggelse for sårbare grupper i tæt samarbejde mellem Livsstilscafemedarbejdere og psykiatrimedarbejdere. 


Effekt af intervention og imødekommelse af psykiatribrugeres behov Sundere liv i socialpsykiatrien

Forskningens formål er at undersøge psykiatribrugeres udbytte af strukturel forebyggelse som tilbudt i interventionen Sundere liv i socialpsykiatrien med henblik på at tilrette sundhedsfremmeaktiviteter i socialpsykiatrien og udbrede mes effektive og bruger støttede metoder.


Forskning i organisationens betydning for livsstilsændring ved interventionen Sundere liv i socialpsykiatrien

Forskningens mål er at undersøge hvilken betydning lokale kontekster og organisatoriske forandringer i interventionen Sundere liv i socialpsykiatrien har for ansatte såvel som psykiatribrugere.