MoEva Monitorering og evaluering af sundhedstilbud i kommuner og på hospitaler

Du kan indgå i MoEva-samarbejdet ved at rette henvendelse til:

Projektleder Hanne Søndergaard
Tlf. 2152 6487
E-mail: hannsn@rm.dk

Eller MoEva-funktionspostkasse
MoEva@rm.dk