Billede af ældre borger og sygeplejerskeMoEva 2.0 er et ikke-sygdomsspecifikt værktøj og kan anvendes på tværs af forskellige sundhedsudfordringer og sygdomsområder. Foto: DEFACTUM.

MoEva 2.0 er et generisk monitorerings- og evalueringsværktøj, der understøtter borger- og patientrettede tilbud i kommuner og på hospitaler ved brug af PRO (Patient Rapporterede Oplysninger).

MoEva 2.0 er et ikke-sygdomsspecifikt værktøj og kan anvendes på tværs af forskellige sundhedsudfordringer og sygdomsområder.

MoEva 2.0 har et borgerperspektiv og skal kunne følge borgerne med de multifacetterede behov de har. Det vil eksempelvis sige, at de livskvalitets- eller mestringsspørgsmål, der stilles til borgerne, er uafhængige af borgerens sygdom, men af en generel karakter alle kan svare på.

Ønsker du at benytte MoEva i din kommune eller regionsenhed, kan du evnetuelt læse mere om samarbejdsaftale for MoEva 2.0 nedenfor:

Samarbejdsaftale for MoEva 2.0