Billede af to der trykker hinanden i hænderne

Alle partnere indgår en samarbejds- og databehandleraftale med DEFACTUM. Foto: DEFACTUM.

Alle partnere indgår en samarbejds- og databehandleraftale med DEFACTUM.  

Aftalerne skal være indgået inden dataindsamlingen begynder, og de skal være fremsendt til din enhed til godkendelse og underskrift. Databehandleraftalen drejer sig om behandling af personoplysninger, og skal kun udfyldes i de tilfælde, hvor dataansvarlig ikke er Region Midtjylland (jfr. Persondataloven).

Særlige regler for hospitaler

For hospitalsenheder inden for Region Midtjylland er dataindsamlingen inkluderet i Region Midtjyllands paraplyanmeldelse til datatilsynet. For hospitalerne er Region Midtjylland dataansvarlig, og der skal ikke udarbejdes en databehandleraftale.

Vær opmærksom

Kommuner skal være opmærksomme på, om MoEva er dækket af kommunens fællesanmeldelser hos Datatilsynet.

For hospitalsenheder uden for Region Midtjylland skal MoEva være dækket af pågældende regions paraplyanmeldelse til Datatilsynet.